10 nguồn vốn đang vào thị trường bất động sản

Theo đó, phát biểu ý kiến tại diễn đàn, ông Chung cho biết, từ năm 2010 đến 2018, đóng góp của bất động sản vào tăng trưởng GDP là 0,6 điểm %, toàn ngành xây dựng là 0,9 điểm %.

“Đây là số liệu và kết quả của Tổng cục Thống kê. Tôi cho rằng, với thị trường hiện nay, xem xét nguồn vốn vào thị trường bất động sản là cốt lõi trong tất cả các nghiên cứu”, ông Chung nói.

Theo ông Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, hiện có 10 nguồn vốn cơ bản dịch chuyển vào thị trường bất động sản, gồm: Thứ nhất, vốn FDI dịch chuyển vào Việt Nam. Số liệu 18 tháng gần nhất cho thấy gia tăng rõ rệt. Vốn ngân hàng thương mại đã được cải thiện nhưng có xu hướng siết chặt vào cuối năm.

Thứ hai, 119 ngàn tỷ vốn trái phiếu; trong đó các ngành được 90%, đây là luồng tiền quan trọng của thị trường bất động sản. Các doanh nghiệp phát hành trái phiếu với lãi suất cao nhất.

Thứ ba, nguồn kiểu hối. Sau năm 2016 có suy giảm, nhưng đến 3 năm gần đây đạt 16 tỷ đồng vào 2019. Đây là thành tựu.

Thứ tư, nguồn đầu tư tư nhân vào hạ tầng bắt đầu trỗi dậy, chứng tỏ kinh tế tư nhân làm được những việc mà cách đây 20 năm chỉ là viễn cảnh. Mở rộng từ bất động sản thì rất nhiều doanh nghiệp tham gia đấu thầu công trình BT là một điều tích cực.

Thứ năm, nguồn phái sinh, đặc biệt là condotel. Thứ sáu, nguồn vốn từ chứng khoán. Thứ bảy, từ đầu tư công…

chung 15

“Xem xét nguồn vốn đầu tư vào thị trường 2019 sẽ thấy tình hình 2020 sẽ không có nhiều biến động đặc biệt với nguồn vốn đầu tư. Vận hành vào từng thị trường ngách khác nhau sẽ khác nhau, nhưng vẫn phải quan tâm đến luồng tiền vì đây là động lực phát triển của thị trường. Năm 2020 nếu có điều gì cực đoan xảy ra thì đến trên 50% thị trường bất động sản 2020 sẽ theo hướng đi lên một chút theo hướng bình ổn”, ông Chung nhận định.

Tuy nhiên, theo ông Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, để thị trường bất động sản ổn định trong năm tới, cần hoàn thiện các chính sách về condotel và officetel càng nhanh càng tốt. Đồng thời, ra được càng sớm càng tốt quy hoạch quốc gia và tỉnh để làm cơ sở cho các dự án từ 2020 trở đi có thể được phát triển ổn định.