Bà Rịa – Vũng Tàu: 385 tỷ đồng quản lý, bảo trì hệ thống giao thông

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án do Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu, với tổng dự toán là 385,019 tỷ đồng, gồm 7 gói thầu. Nguồn vốn sử dụng từ nguồn sự nghiệp kinh tế giao thông năm 2020 – 2022.

Bên mời thầu đang phát hành hồ sơ mời thầu 2 gói thầu thuộc Dự án, gồm: Gói thầu Quản lý, bảo trì hệ thống cầu, đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 6 tháng cuối năm 2020 và năm 2021 – 2022 (382,952 tỷ đồng) và Gói thầu Tư vấn giám sát thi công (1,489 tỷ đồng). 2 gói thầu cùng đóng/mở thầu ngày 22/7/2020.

5 gói thầu tư vấn theo kế hoạch sẽ lần lượt được chỉ định thầu trong khoảng thời gian từ quý IV/2020 đến quý II/2021.