Cập nhật tiến độ dự án Jamona Heights tháng 3/2019

Thông tin và hình ảnh dưới đây được cập nhật vào tháng 3/2019 được chủ đầu tư cung cấp.

tien do jamona heights 2

## Cập nhật tiến độ dự án Jamona Heights tính tới tháng 3/2019

tien do jamona heights 3

tien do jamona heights 4

tien do jamona heights 5

tien do jamona heights 6

tien do jamona heights 7

tien do jamona heights 8

tien do jamona heights 9

tien do jamona heights 10

tien do jamona heights 11

tien do jamona heights 12

tien do jamona heights 13