Cửa ngõ Thuận An có nguồn cung căn hộ mà thị trường TP.HCM thiếu vắng