Đồng Nai kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 5.000 tỉ đồng GPMB dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

Trước đó, theo báo cáo của Tổng công ty Tư vấn giao thông vận tải (TEDI), tổng kinh phí đầu tư dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu khoảng 25.743 tỉ đồng, trong đó phần xây dựng công trình là 23.614 tỉ đồng; đầu tư tuyến nối, đường đô thị 2.129 tỉ đồng.

Đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu có tổng chiều dài toàn tuyến 77,8km, được chia làm 2 đoạn: từ TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đến thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) có chiều dài tuyến 46,8km và từ thị xã Phú Mỹ đến TP Vũng Tàu có chiều dài tuyến 31km.

Đoạn từ TP Biên Hòa đến thị xã Phú Mỹ có khoảng 34,8km đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai với kinh phí đầu tư dự kiến là gần 15.000 tỉ đồng; đoạn qua tỉnh Đồng Nai có tổng mức đầu tư hơn 12.300 tỉ đồng; trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 4.700 tỉ đồng và trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là 720 tỉ đồng.

Để đảm bảo tính khả thi, dự án cần có sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước khoảng 7.300 tỉ đồng. UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu dự kiến sẽ hỗ trợ để thực hiện dự án là 2.300 tỉ đồng. UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ khoảng 5.000 tỷ đồng phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng dự án này, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Hạ Vy
Cafef.vn