[[section key=”images” title=””]]
“Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình” Chuyến thiện nguyện của gia đình MapleLand thăm hỏi các cụ già neo đơn tại Viện Dưỡng Lão, Tỉnh Tây Ninh.
Sáng ngày 20/7 vừa qua, Công ty Đầu tư Bất động sản Maple Land (Maple Land) đã mở bán thành công dự án Jamona Heights. Đây là dự án căn hộ có vị trí tuyệt đẹp trong khu compound cao...