[Thiện Nguyện] Viện dưỡng lão tỉnh Tây Ninh

“Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”


Chuyến thiện nguyện của gia đình MapleLand thăm hỏi các cụ già neo đơn tại Viện Dưỡng Lão, Tỉnh Tây Ninh.
IMG 3199

IMG 3212

IMG 3204

IMG 3203

IMG 3201

IMG 3200

IMG 3206

IMG 3207

IMG 3208

IMG 3209